Transfer - sport

 
Zemlja: Klub
Savez
Tvrtka
  Fudbal
Košarka
Rukomet
Odbojka
  Samo s videom:
Ne Da:

 
 
       
Traži po imenu

LIVE SportScouting

Serbia

Više o meni:

LIVE SportScouting Belgrade,Serbia Sports management and consulting Tel: +381.63.720.7250 E-mail: livescouting@live.com Live SportScouting pruža svoje usluge zajedno sa ino – partnerima. Duži vremenski period pružamo svoje usluge na tržištu fudbala. Cilj našeg delovanja i proširenja je pomoć u uspostavljanju kontakata, upoznavanju, olakšavanju u komunikaciji između fudbalskih klubova, igrača i njihovih agenata sa fudbalskim klubovima, agentima radi ostvarivanja saradnje na obostrano zadovoljstvo. Princip našeg rada zasniva se na uzajamnom poštovanju i poverenju, stručnom angažovanju radi postizanja najboljih rezultata, sa podrazumevanim preuzimanjem odgovornosti dogovorenih obaveza sa obe strane. Mi vršimo sledeće usluge: Pomoć klubovima u izboru igrača na potrebnoj poziciji. Pomoć fudbalerima i trenerima u izboru tima, na osnovu njihove profesionalne spremnosti, uzimajući u obzir lične želje i mogućnosti. Organizacija pregleda fudbalera i njihovo testiranje. Pomoć u vođenju pregovora sa stranima fudbalskima klubovima. Podrška u procesu zapošljavanja i otpuštanja igrača i trenera: pregovaranje, sastavljanje individualnog ugovora o radu, pravna analiza ponuđenog ugovora, pomoć u rešavanju nesporazuma i sve vrste pravne pomoći. LIVE SportScouting Belgrade, Serbia Sports Management and Consulting Tel: +381.63.720.7250 E-mail: livescouting@live.com Live SportScouting provides its services together with foreign - partners. Longer period of time they provide their services in the market of football. Our objective is to help expand and to establish contacts, informing, facilitating communication between the football clubs, players and their agents with football clubs and agents in order to collaborate in mutual satisfaction. The principle of our work is based on mutual respect and trust, professional engagement for the best results, with a default assumption of responsibility agreed commitments...

Pronađeni Igrači